سامانه داده پردازی پژوهش  Members  
 
 
 

نحوه ورود اعضاء به سامانه :

اعضای هیأت علمی رسمی ، پیمانی و طرح سربازی و همچنین پژوهشگران دانشگاه که عضو سامانه شده اند می توانند با کد ملی وارد سامانه شوند. برای عضویت در سامانه و یا رفع مشکل کاربری به کارشناس پژوهشی دانشکده مراجعه فرمایید.


ورود به سامانه :
شماره کاربری ( کدملی) :
رمز ورود :
عبارت مقابل را وارد نمایید : *