سامانه داده پردازی پژوهش  Members  
 
 
 
 
اعلانات
تصویب آیین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی، فناورانه و نوآورانه توسط هیأت امنای دانشگاه گیلان

به منظور ترغیب بیشتر اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان در پدید آوردن آثار پژوهشی و فناورانه اثر گذار و افزایش سهم دانشگاه در تولید علم و فناوری در سطوح ملی و بین المللی، آیین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی، فناورانه و نوآورانه دانشگاه گیلان  تصویب شد و از تاریخ 1 / 1 /1397  اجرا می شود.

 از طریق لینک  زیر متن آیین نامه در دسترس قرار می گیرد.

 آیین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی، فناورانه و نوآورانه