سامانه داده پردازی پژوهش  Members  
 
 
 
 
اعلانات
دستورالعمل جدید پژوهانه اعضای هیأت علمی

دستورالعمل اجرایی آئین ‏نامه پژوهانه دانشگاه گیلان پس از تصویب هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب هیأت امنای محترم دانشگاه رسیده و از 1 / 1 / 1397 اجرا می شود. این دستورالعمل مشتمل بر 5 ماده و 17 تبصره در تاریخ 19 / 2 /95 در شورای پژوهشی دانشگاه ودر تاریخ  23 / 5 / 95  در هیأت رئیسه دانشگاه تصویب شد.

 از طریق لینک  زیر متن آیین نامه در دسترس قرار می گیرد.

 دستورالعمل اجرایی آئین ‏نامه پژوهانه