سامانه داده پردازی پژوهش  Members  
 
 
 
 
اعلانات
نسخه جدید سامانه داده پردازی پژوهش راه اندازی شد

نسخه اولیه سامانه داده پردازی پژوهش در سال 1383 طراحی شد و تا سال 1397 بر اساس نیازهای حوزه پژوهشی در طی 24 نسخه ارتقاء و توسعه یافت.با توجه به تصویب آیین نامه جدید گرنت و آیین نامه تشویق فعالیت پژوهشی ، برای اجرای مناسب این آیین نامه ها، نیاز به تغییراتی بیشتری در سامانه پژوهشی وجود داشت لذا این سامانه با تغییرات اساسی بازطراحی گردید.

سامانه فعلی ، نسخه بروز شده و جدید است که نسبت به سامانه قبلی از قابلیت های بیشتری برخوردار است.

در این سامانه سعی گردیده کاربری آسان تری نسبت به سامانه قبلی برای کاربران داشته باشد و همچنین با سایر سامانه های دانشگاه نظیر سامانه ترفیع برای تبادل اطلاعات هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد.

شایان ذکر است که هنوز تمام قابلیت های این سامانه فعال نشده است و به مرور تا یک ماه آینده تمام قابلیت ها و امکانات سامانه فعال خواهد شد.