سامانه داده پردازی پژوهش  Members  
 
 
 
 
اعلانات
درباره سامانه

نسخه اولیه سامانه داده پردازی پژوهش در سال 1383 در دانشگاه گیلان طراحی شد و تا سال 1397 بر اساس نیازهای حوزه پژوهشی در طی 24 نسخه ارتقاء و توسعه یافت.با توجه به تصویب آیین نامه جدید گرنت و آیین نامه تشویق فعالیت پژوهشی ، برای اجرای مناسب این آیین نامه ها، نیاز به تغییراتی بیشتری در سامانه پژوهشی وجود داشت لذا این سامانه با تغییرات اساسی بازطراحی گردید.

سامانه فعلی ، نسخه بروز شده و جدید است که نسبت به سامانه قبلی از قابلیت های بیشتری برخوردار است. در این سامانه سعی گردیده کاربری آسان تری نسبت به سامانه قبلی برای کاربران داشته باشد و همچنین با سایر سامانه های دانشگاه نظیر سامانه ترفیع برای تبادل اطلاعات هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد.

ثبت اطلاعات پژوهشی شامل مقالات در نشریات، مقالات ارائه شده در همایش ها، کتاب ، پایان نامه ، طرح های پژوهشی ، جوایز و نشان های علمی، اختراع ها و فعالیت های فنآورانه از قابلیت های این سامانه می باشد. تولید لیست های گزارشی ، نمودارهای آماری و فرم های گزارش ساز از دیگر قابلیت های این سامانه می باشد.