سامانه داده پردازی پژوهش  Members  
 
 
 
 
اعلانات
تصویب آیین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی، فناورانه و نوآورانه توسط هیأت امنای دانشگاه گیلان
دستورالعمل جدید پژوهانه اعضای هیأت علمی
نسخه جدید سامانه داده پردازی پژوهش راه اندازی شد
آمار فعالیت های پژوهشی