صفحه اصلی        ورود اعضـاء        پژوهشگران        جستـجو   
  نمودار آماری زیر مربوط به طرح های پژوهشی مصوب ، در دست اجرا و خاتمه یافته دانشگاه است که تا کنون در این سامانه ثبت شده است .

نمودار 1- آمار طرح های پژوهشی خاتمه يافته
نمودار 2- طرح های پژوهشی در دست اجرا
نمودار 2- طرح های پژوهشی تصویب شده
 
  نمودار آماری مقالات
 
 
معاونت پژوهشی و فنآوری دانشگاه گیلان