صفحه اصلی        ورود اعضـاء        پژوهشگران        جستـجو   
  نمودار زیر مربوط به آمار مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه است که تاکنون در این سامانه ثبت شده است .

نمودار 1- آمار مقالات ارائه شده در نشريات داخلی و خارجی
نمودار 2- آمار مقالات ارائه شده در همايشهای داخلی و خارجی
 
  نمودار آماری طرح های پژوهشی
 
 
معاونت پژوهشی و فنآوری دانشگاه گیلان