فرایند پذیرش آثار

لیست کتب

بخش فروش

 
صفحه اصلی
پایگاه نشریات دانشگاه
تماس با ما
ورود
تماس با ما

آدرس: رشت - کیلومتر ۶ جاده تهران - مجتمع دانشگاه گیلان - ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه ۴
تلفنخانه: ۶۶۹۰۲۷۴-۸
تلفن: نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
دکتر افشین عموزاده رییس اداره چاپ و انتشارات ۶۰۴۳ ۶۶۹۰۲۴۵
خانم فره وشی کمک کارشناس انتشارات ۶۰۱۴
ایمیل: entesharatofguilan@yahoo.com