شابک: 978-600-153-063-0
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اصول پرورش کرم ابریشم (با تجدیدنظر و اضافات)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۶۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر سید حسین حسینی مقدم
مترجم:
شرحمباحث