شابک: 978-600-153-052-4
دانشکده: علوم پایه
عنوان: زیستگاه دریای خزر
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر بهروز حیدری، لیلا یاوری، محمد منصور توتونی
مترجم:
شرحمباحث