شابک: 978-600-153-040-1
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مقدمه ای بر مدلسازی ریاضی رشد گیاهان زراعی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۴۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کریستوفر بی. اس. ته
مترجم: دکتر محسن زواره، دکتر افشین اشرف زاده
شرحمباحث