شابک: 978-600-153-059-3
دانشکده: علوم ریاضی
عنوان: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۱۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر نصیر تقی زاده، دکتر مژگان اکبری
مترجم:
شرحمباحث