شابک: 978-600-153-051-7
دانشکده: هنر و معماری
عنوان: راهنمای رشد هوشمند
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: آندره دوآنی، جف اسپک، مایک لیدون
مترجم: دکتر مهرناز مولوی
شرحمباحث