شابک: 978-964-9931-03-6
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: تکثیر و پرورش کپور و سایر ماهیان پرورشی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۷۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: لاسلو هوروات، گیزلا تاماس، کریس سیکرو
مترجم: دکتر مجیدرضا خوش خلق
شرحمباحث