شابک: 978-600-153-036-4
دانشکده: کشاورزی
عنوان: حشرات: ساختمان و عمل جلد۲
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۴۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۷۸۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار:
شماره جلد: ۲
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ار.اف. چاپمن
مترجم: دکتر جلال جلالی سندی، دکتر آرش زیبایی
شرحمباحث