شابک: 978-600-153-042-5
دانشکده: کشاورزی
عنوان: آشنایی با پروتئومیکس
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ناوین چاندرا میشرا
مترجم: دکتر سید حسن حسنی کومله
شرحمباحث