شابک: 978-600-153-003-6
دانشکده: کشاورزی
عنوان: راهنمای جامع ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی، دکتر صیداوی
مترجم:
شرحمباحث