شابک: 978-964-7392-71-6
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: زبان گرجی برای فارسی زبانان
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۳۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۲۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: لیلا گگوچادزه
مترجم: فردین کمایی ، زیر نظر پروفسور جمشید گیوناشویلی
شرحمباحث