شابک: 978-964-9931-71-5
دانشکده: کشاورزی
عنوان: حشرات: ساختمان و عمل جلد ۱
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۹۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار:
شماره جلد: ۱
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ار. اف. چاپمن
مترجم: دکتر جلال جلالی سندی، دکتر آرش زیبایی
شرحمباحث