شابک: 978-600-153-034-0
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: کنترل هوشمند و هدایت سیستم های پیچیده دینامیکی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۶۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر احمد باقری، مهندس جلال جوادی مقدم
مترجم:
شرحمباحث