شابک: 978-600-153-030-2
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: فیزیولوژی تمرین
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۵۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: گریگوری وایت
مترجم: دکتر حمید اراضی، نوید لطفی، یاسر گاراژیان
شرحمباحث