شابک: 978-600-153-013-5
دانشکده: علوم پایه
عنوان: لایه های نازک نیمرساناهای شفاف
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۳۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر سید محمد روضاتی الهام شادمانی
مترجم:
شرحمباحث