شابک: 978-600-153-020-3
دانشکده: کشاورزی
عنوان: جانورشناسی کشاورزی ( برای رشته های علوم دامی و گیاه پزشکی )
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر جلال جلالی سندی، مهندس آیدین زیبایی
مترجم:
شرحمباحث