شابک: 978-600-153-024-1
دانشکده: کشاورزی
عنوان: دست از کارکردن بکشید و شروع به اندیشیدن کنید
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: جک کوهن و گراهام مدلی
مترجم: دکتر سید حسن حسنی کومله
شرحمباحث