شابک: 978-600-153-019-7
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مدیریت ماشینهای کشاورزی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: شرکت جان دیر
مترجم: مهندس محمد باقر دهپور، مهندس ایرج باقری
شرحمباحث