شابک: 978-600-153-018-0
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: خوددرمانی آسیب های عضلانی اسکلتی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: روبرت لیندسای و همکاران
مترجم: دکتر علی اصغر نورسته
شرحمباحث