شابک: 978-600-153-014-2
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تجسم اعمال از منظر قرآن کریم
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۶۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر علی کریمیان صیقلانی
مترجم:
شرحمباحث