شابک: 978-600-153-015-9
پژوهشی
عنوان: گل بانگ تالش (مجموعه مقالات نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۳۹۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
مترجم:
شرحمباحث