شابک: 978-600-153-005-0
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مدیریت عملکرد نوین و کارت امتیازی متوازن
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۷۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر محمد حسن قلیزاده، مجید آزادی خواه
مترجم:
شرحمباحث