شابک: 978-600-153-009-8
دانشکده: علوم پایه
عنوان: فیزیک در پزشکی هسته ای جلد۱
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۷۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۴۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سایمون چری، جیمز سورنسون، مایکل فلپس
مترجم: دکتر علیرضا صدر ممتاز، پیوند طاهر پرور
شرحمباحث