شابک: 978-600-153-002-9
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: ازمایشهای قیر و آسفالت
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر مهیار عربانی
مترجم:
شرحمباحث