شابک: 978-964-9931-97-5
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: تحلیل سازه ها \\\\\\\"روش های تحلیل سازه های نامعین\\\\\\\"
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۲۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: نصرت الله فلاح
مترجم:
شرحمباحث