شابک: 978-964-9931-61-6
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: از سقط تا سقوط کنکاشی اخلاقی بر پدیده سقط جنین
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: علی کریمیان صیقلانی
مترجم:
شرحمباحث