شابک:
پژوهشی
عنوان: خلاصه مقالات همایش شیلات و آبزیان (استان گیلان)
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: قيمت: -- ريال
تعداد صفحات: ۴۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: شمار: -- جلد
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده کشاورزی پردیس انزلی
مترجم:
شرحمباحث