شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: بیسیک پایه، مقدمه ای بر برنامه نویسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۱۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۹
شمار: ۵۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مونرو، دونالد.ام
مترجم: دکتر سید غلامرضا پناهی.
شرحمباحث