شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تذکره شهدای کربلا
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۷۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رحمدل، غلامرضا
مترجم:
شرحمباحث