شکست حملهٔ نظامی آمریکا به ایران در طبس

۱۳۹۳/۰۲ارديبهشت/۰۵ - ۱۴۳۵/۰۶جمادی الثانی/۲۵ - Apr04 25, 2014 - :: ( IRDT )

* رسالت بخش پژوهش انجام تحقیقات هدفمند و نیاز محور است.

جستجو صورتجلسات جستجو برای:
[ Ctrl+Space ]
تغییر زبان
[ + ]
فاصل کلمات کلیدی متعدد
تاریخ:
[ صورتجلسات پژوهش ]
رکورد ۱ تا ۱۵ از ۲۵۵ صفحه  ۱  |  ۲  |  ۳  |  ۴  |  ۵  |  ۶  |  ۷  |  ۸  |  ۹  |  ۱۰  |  ...  $ >
مورخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۳

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه گیلان

بیست وهشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت 30/8 روزسه شنبه مورخ 3/10/1392 با اکثریت اعضاء در محل معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

مصوبات جلسه :
1 گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم دکتر مریم نوابیان تحت عنوان "بهینه سازی ابعاد حوضچه جذبی زئولیت برای کاهش نیترات در زهکش کشاورزی با استفاده از الگوریتم ژنتیک " مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت .
2 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محمد حاصلی تحت عنوان " بررسی تنوع زیستی سستودهای trypanrhynch در بخش های شمالی دریای عمان" مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
3 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مازیار صلاحی و دکتر فرشید مهردوست تحت عنوان " بهینه سازی استوار سبد سهام میانگین ارزش درمعرض ریسک شرطی " مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
4 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر داود خجسته تحت عنوان " بحثی در خصوص همگرایی روش ریچاردسون برای حل دستگاه معادلات ماتریسی " مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
5 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر جواد مختاری تحت عنوان " مقایسه رنگرزی پارچه مخلوط پنبه و پلی‌استر با مواد رنگزای ری اکتیو " مطرح و با توجه به نظرات مثبت داوری، مورد تایید قرار گرفت.
6 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر جعفر بی آزار تحت عنوان " کاربرد روش توابع نمایی و روش بست G/G برای برخی معادلات مشهور " مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
7 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا یاقوتی تحت عنوان " جواب عددی دسته ای از معادلات دیفرانسیل توسط دو روش جدید Dj و روش معرفی شده توسط suayipyuzbus " مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
8 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر احمد رضی تحت عنوان " تحلیل لحن در غزلیات حافظ " مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
9 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محمود قاسم نژاد تحت عنوان " مقایسه سیستم های تربیت در کیوی فورت به منظور افزایش کارایی نور در تاج درختان" مطرح و با توجه به نتایج مثبت داوری، مورد تایید قرار گرفت.
10 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مجید سیفی تحت عنوان "ارایه روش بهینه در سنتز و پایدار کردن نانو ذرات مغناطیسی " مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
11 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مجیدرضا خوش خلق تحت عنوان "اثر تفاله زیتون به رشد و بقاء و آنالیز لاشه ماهی قزل آلا رنگین کمان " مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
12 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر سیدموسی کافی تحت عنوان "رابطه اختلال استرس پس از سانحه با سبکهای دفاعی روانی در بیماران سوختگی " مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
13 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر علی صیادی تحت عنوان "رابطه و تحول بین بلوغ کار راهه خودکار آمدی تصمیم گیری کار راهه و امیدواری بین دانشجویان دانشگاه گیلان " مطرح و با توجه به نظر مثبت داوری، مورد تایید قرار گرفت.
14 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر داود بخشی تحت عنوان "بررسی سازگاری ارقام مختلف گلابی در شرایط اقلیمی گیلان " مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
15 گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم دکتر عاطفه صبوری تحت عنوان "تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته به QTL های بزرگ اثر از جمله Saltol و skcl و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج " مطرح و باتوجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
16 گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر ابوطالب سلطانیان تحت عنوان "آسیب شناسی نهضت جنگل " مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
17 گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه کریمی تحت عنوان "بررسی رابطه اعتقادات دینی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه " مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
18 با درخواست آقای دکتر قاسم زاده موسوی مبنی بر راکد ماندن طرح پژوهشی تحت عنوان "بررسی عملی عمق نفوذ آب در بتن و مدلسازی آن " موافقت به عمل آمد.
19 با درخواست تمدید طرح پژوهشی آقای دکتر احمد عباسی تحت عنوان" مدول های با طیف شبه اول نوتری" به مدت یک سال بدون افزایش هزینه طرح موافقت به عمل آمد.
20 با درخواست تمدید طرح پژوهشی آقای دکتر احمد دستجردی تحت عنوان" سیستم های کد شونده درهم تنیده" به مدت شش ماه بدون افزایش هزینه طرح موافقت به عمل آمد.
21 با درخواست برگزاری همایش دو سالانه الکتروشیمی توسط گروه شیمی دانشکده علوم در شهریور ماه سال 93 موافقت به عمل آمد.
22 با درخواست برگزاری کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی در مهندسی شیمی توسط گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی در آبان ماه سال 93 موافقت به عمل آمد.
23 در خصوص مقالات مستخرج از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه مقرر گردید تاریخ ارسال مقاله مستخرج از طرح پژوهشی برای مجلات و همایش‌ها حداقل پس از ارائه گزارش مرحله اول طرح مربوطه باشد و ضروری است در قسمت تقدیر و تشکر به شماره طرح و حمایت دانشگاه اشاره شود.مورخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه گیلان

بیست وهفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 23/9/1392 با اکثریت اعضاء در محل معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
مصوبات جلسه :
1- باپیشنهاد آقای دکتر معصومی راد مبنی بر اینکه" برای انتخاب پژوهشگران برتر در هفته پژوهش مقیاس های کیفی و کمی با هم در نظر گرفته شود" موافقت شدومقرر گردیدبامحوریت ایشان برای انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه مکانیزمی طراحی و جهت تصویب در شورای پژوهشی مطرح گردد. .
2- مقرر گردید از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای دکتر فرهاد رحمانی نیا بعنوان پژوهشگر برتر به استانداری معرفی گردد و آقایان دکتر حمید اراضی و دکتر رحیم رمضانی نژاد در دانشگاه تقدیر شوند.
3- مقرر گردید از دانشکده منابع طبیعی آقای دکتر سیدحامد موسوی ثابت بعنوان پژوهشگر برتر به استانداری معرفی گردد و آقایان دکتر بهرام فلاحتکار و دکتر علی صالحی در دانشگاه تقدیر شوند.
4- مقرر گردید از دانشکده معماری و هنر آقایان دکتر حسن احمدی و رضا گلچین درمراسم اختتامیه هفته پژوهش دانشگاه تقدیر شوند،وهمچنین ازآقای دکتر نادر زالی پژوهشگر برترکشوری در دانشگاه تقدیر به عمل آید .
5- مقرر گردید از دانشکده فنی آقای دکتر رضا انصاری خلخالی، آقای دکتر فرید نجفی و آقای دکتر هاشم بابایی بعنوان پژوهشگر برتر به استانداری معرفی گردند و آقایان دکتر احمد باقری، دکتر علی شمس ناتری، دکتر رضا ابراهیمی آتانی و دکتر حسین قنادزاده در دانشگاه تقدیر شوند.
6- مقرر گردید از دانشکده علوم کشاورزی آقای دکتر نوید قوی حسین زاده بعنوان پژوهشگر برتر به استانداری معرفی گردد و آقایان دکتر جلیل حاجی زاده، دکتر جلال جلالی سندی، مسعود اصفهانی، دکتر محمد روستایی علی مهر، دکتر جعفر اصغری ، دکتر حسن رمضانپورودکتر محمودقاسم نژاد در دانشگاه تقدیر شوند.
7- مقرر گردید از دانشکده علوم ریاضی آقای دکتر جعفر بی آزار بعنوان پژوهشگر برتر به استانداری معرفی گردد و آقایان دکتر نصیر تقی زاده و دکتر فرشید مهردوست در دانشگاه تقدیر شوند.
8- مقرر گردید از دانشکده علوم پایه آقای دکتر مجید آروند بعنوان پژوهشگر برتر به استانداری معرفی گردد و آقایان دکتر فرهاد اسمعیلی قدسی، دکتر فرهاد مشایخی، دکتر فرهاد شیرینی، دکتر سیدمحمد روضاتی، دکتر عبدا.. فلاح شجاعی و دکتر علی بانی در دانشگاه تقدیر شوند.
9- مقرر گردید از دانشکده ادبیات و علوم انسانی آقای دکتر عباسعلی حسین خانزاده بعنوان پژوهشگر برتر به استانداری معرفی گردد و آقایان دکتر محمود مرادی، دکتر سیدموسی کافی، دکتر عبدالرضا تحریری، دکتر علیرضا فرحبخش و دکتر علی کریمیان صیقلانی در دانشگاه تقدیر شوند.


مورخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه گیلان

بیست وششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت 30/8 روزسه شنبه مورخ 5/9/1392 با اکثریت اعضاء در محل معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
مصوبات جلسه :
1- در این جلسه ادامه بررسی آیین نامه نحوه اجرای پایان نامه های دانشجویی در قالب اجرای طرح های پژوهشی پس ازبحث وبررسی با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت .
2- با درخواست آقای دکتر رحیم پور مبنی بر ادامه ترجمه کتاب تحت عنوان " transistors nanoscale "موافقت به عمل آمد.
3- با در خواست خانم دکتر نیارکی مبنی بر چاپ کتاب "نانو فناوری " بصورت ترجمه موافقت گردید.
4- با درخواست آقای دکتر باقر سلیمی مبنی بر چاپ ویرایش جدید کتاب تحت عنوان "مقدمه ای بر مدارهای الکتریکی " موافقت به عمل آمد .
5- با درخواست خانم دکتر محمدزاده مبنی بر ترجمه کتاب " تئوری ترجمه " از زبان روسی به فارسی موافقت به عمل آمد.
6- با درخواست خانم دکتر حسن پور مبنی بر چاپ ویرایش جدید کتاب " چایکاری و فناوری چای " به صورت تالیف موافقت به عمل آمد.
7- با سفر علمی آقای دکتر نریمان زاده به کشور مالزی برای ارایه مقاله به صورت سخنرانی موافقت به عمل آمد.


مورخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۴

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه گیلان

بیست وپنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت 30/8 صبح روز سه شنبه مورخ 14/8/1392 با اکثریت اعضاء در محل معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
در ابتدای جلسه آقای دکتر صدر ممتاز ارتقای علمی آقای دکتر اسمعیلی قدسی و آقای دکتر بخشی را تبریک گفتند
مصوبات جلسه :
1- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر علی رفیعی تحت عنوان"بررسی تفاوت سرمایه اجتمایی در میان شهروندان نسل جدید و نسل قدیم شهر رشت" مطرح شد باتوجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت .
2- گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم دکتر ریحانه سریری تحت عنوان" بررسی بیوشیمیایی بزاق به عنوان یک مایع بیولوژیکی غیر تهاجمی" مطرح شد با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
3– گزارش نهایی طرح پژوهشی اقای دکتر اسماعیل عزیزپور تحت عنوان " بررسی برخی از خواص منحنی ها در مینیفلد های مدرج و سیستم های ابر مکانیکی" مطرح شد با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت .
4 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محمد روستایی علی مهر تحت عنوان" بررسی حضور ام آر ان ای گیرنده لپیتین در اسپرم قوچ تالشی" مطرح شد با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت .
5 - – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مهدی ویس کرمی تحت عنوان" ارایه تابع گریم برای خطوط تاثیر تیرهای غیرمنفی با دهانه ساده تحت بار استاتیکی به روش تحلیلی " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
6 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر علی قربانی تحت عنوان" ارزیابی رفتار پی های مدل روی ماسه پساپ روانگرا شده انزلی " مطرح شد با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت .
7 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محسن اصغری تحت عنوان" بیان الاستاز حاصل از باکتری سودوموناس آئروجینوزا" مطرح شد با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت .
8 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر شهریار سعیدی مهرورز تحت عنوان " بررسی گرده شناسی سرده Viola در ایران" مطرح شد با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت .
9 – پروپوزال پایان نامه خانم آلاله عابدی بالا جاده دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی از گروه پژوهشی گیلانشناسی تحت عنوان " مردم شناسی آیین گذار در فرهنگ قوم ترکمن با نگاهی به قوم گالش در شرق گیلان" مورد تصویب قرار گرفت . .
10 - – با درخواست تمدید مدت زمان اجرای طرح پژوهشی آقای دکتر موسوی و خانم دکتر خسروجاوید تحت عنوان " بررسی و مقایسه وضعیت استفاده از گویش های محلی (گیلگی ، تالشی، آذری) در فرزندان اقوام ساکن شهر رشت و رابطه آن با ادراک والدین آنها از خویشتن به مدت شش ماه بدون افزایش مبلغ طرح موافقت به عمل آمد.

11 –طرح پژوهشی آقای دکتر علی قنادزاده تحت عنوان " طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری دقیق پارامترهای الکترواپتیکی" با توجه به توضیحات مجری و عدم امکان ادامه کار ، خاتمه یافته اعلام گردید.
12 –طرح پژوهشی آقای دکتر سیدحسین حسینی مقدم تحت عنوان" بررسی امکان پرورش دو سالانه نژادهای بانک ژن کرم ابریشم" به دلیل نیاز به دستگاه انکوباتور زیر صفر که امکان خرید ارزی آن نیزوجود ندارد، خا تمه یافته اعلام گردید .
13 – با درخواست تمدید مدت اجرای طرح پژوهشی اقای دکتر معصومی راد تحت عنوان" بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان" به مدت شش ماه بدون افزایش مبلغ طرح، موافقت گردید.
جلسه ساعت 45/12 با ذکر صلوات پایان یافت.


مورخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه گیلان

بیست وچهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت 30/8 صبح روز شنبه مورخ 7/8/1392 با اکثریت اعضاء در معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
در ادامه جلسه بررسی آیین نامه مربوط به نحوه اجرای پایان نامه های دانشجویی در قالب اجرای طرحهای پژوهشی، مورد بحث و بررسی قرارگرفت، مفادو بندهای این آیین نامه پیشنهاد شد. ومقرر گردید در جلسه بعدی شورا آیین نامه مصوب گردد.،جلسه در ساعت 30/12 با ذکر صلوات به پایان رسید.


مورخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه گیلان

بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت 30/8 صبح روز شنبه مورخ 30/7/1392 با اکثریت اعضاء در محل سالن جلسات معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
در این جلسه ادامه بررسی آیین نامه نحوه اجرای پایان نامه های دانشجویی در قالب اجرای طرحهای پژوهشی دانشگاه گیلان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه جلسه آقای دکتر انصاری خلخالی به دلیل موفقیت در هشتمین جشنواره برترین ها فناوری نانو تقدیر و تشکر به عمل آمد.
سپس از آقای دکتر رحمانی نیا با توجه به انتخاب ایشان به عنوان یکی از بیست استاد پرتالیف در حوزه علوم انسانی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تقدیر و تشکر به عمل آمد.
اعضای جلسه پیشنهاد دادند که از همکارانی که به این شکل موفقیتی کسب می کنند از ایشان تقدیر و تشکر به عمل آید.
مقرر شد کمیته ای تشکیل شود که موضوع آیین نامه نحوه اجرای پایان نامه ها بررسی شود.
ضمناً مقرر گردید هفته پژوهش از تاریخ 16 الی 20 آذرماه و اختتامیه هفته پژوهشی 30 آذرماه برگزار گردد.


مورخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه گیلان

بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت30/8 صبح روزچهار شنبه مورخ 13/6/1392 با اکثریت اعضاء در محل جدید معاونت پژوهشی (کتابخانه مرکزی) تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکترحسین روحی تحت عنوان "جذب سطح نیتروژن آمین روی زئولیت" مطرح شد و با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
2 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر نصرت الله محمودی تحت عنوان " سنتزنانو ذرات هوشمند " مطرح شد ، با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
3– گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر سید حسین حسینی مقدم تحت عنوان "برسی میزان بیان پروتئین های شوک حرارتی کوچک مولکول در تحمل ژئوتیپ های مختلف کرم ابریشم به گرما " مطرح شد با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت .
4 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای مهندس محمد جواهردشتی تحت عنوان "مقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی برخی از گونه های کدو زمستانه در استان گیلان"مطرح شد با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت .
5-گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر حسین افراخته تحت عنوان "مطالعه اثر منابع تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع ومکان یابی بهینه این منابع به کمک الگوریتم ژنتیک " مطرح شد و با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت .
6- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای مهندس علیرضا جعفری صیادی تحت عنوان " بررسی استفاده از توانایی مصرف انتخابی پروتئین برراندمان پرورش جوجه های گوشتی "مطرح شد و با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت .


مورخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۴

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه گیلان

بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت30/8 صبح روزسه شنبه مورخ 4/4/1392 با اکثریت اعضاء در محل سالن جلسات معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1- گزارش نهایی طرح پژوهشی خارج از دانشگاه آقای دکتر سید ضیاء الدین میر حسینی تحت عنوان " بررسی تاثیر انتخاب بوسیله شاخص بر پیشرفت ژنتیکی و عملکرد فنوتیپی صفات اقتصادی 6 لاین تجاری کرم ابریشم ایران و هیبرید های حاصل از آنها " مطرح شد و با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
2 – گزارش نهایی طرح پژوهشی خارج از دانشگاه آقای دکتر سید ضیاء الدین میر حسینی تحت عنوان " تهیه راهنمای جامع ذخائر ژنتیکی کرم ابریشم ایران " مطرح شد ، با توجه مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
3– آیین نامه پیشنهادی طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی توسط آقای دکتر پیمان مطرح گردید ومقرر گردید پس از بررسی ومطالعه اعضای محترم پژوهشی درجلسات آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد .
4 – بر اساس نامه شماره 27183/گ/ش مورخ 28/3/93 گروه گیلان شناسی موضوع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد آقای مهدی رادینا با عنوان" تاثیر انقلاب مشروطه بر اشعار نسیم شمال و ملک الشعرای بهار " با راهنمایی دکتر ابوطالب سلطانیان و مشاوره دکتر سید مجتبی میرمیران مورد تصویب قرار گرفت .
5 – براساس نامه شماره 27183/گ/ش مورخ 28/3/92 گروه گیلان شناسی موضوع پایان نامه آ قای ابوالفضل کاظمی با عنوان " اقوام کرد در اوضاع سیاسی اجتماعی تاریخ گیلان ازدوره صفوی تا قاجار " باراهنمایی دکتر ابوطالب سلطانیان و مشاوره دکتر قربانعلی کناررودی مورد تصویب قرار گرفت .
6 – با سفر علمی آقای دکتر محمد دوستار جهت ارایه مقاله به کشور قبرس از تاریخ 21 الی 23 شهریور موافقت به عمل آمد.
7 – با سفر علمی آقای دکتر رضا سیمبر جهت ارایه سخنرانی به کشور اندونزی از تاریخ 17 الی 19 مرداد موافقت به عمل آمد.
8 – با سفر علمی آقای دکتر اکبر فرقانی جهت ارایه سخنرانی به کشور ایتالیا از تاریخ 25 الی 28 مهرماه موافقت به عمل آمد.
9– با سفر علمی اقای دکتر حسین اسدی جهت ارایه سخنرانی به کشور مجارستان از تاریخ 31 شهریور الی 5 مهرماه موافقت به عمل آمد.


مورخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۸

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه گیلان

بیستمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت 30/8 صبح روزسه شنبه مورخ 28/3/1392 با اکثریت اعضاء در محل سالن جلسات معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1 – با درخواست آقای دکتر اسداله محمدی عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم ( نامه شماره 22131/7 مورخ 18/3/92 دانشکده علوم ) مبنی بر تمدید طرح پژوهشی تحت عنوان " سنتز یک سری از رنگینه های آزنی جدید بر پایه ترکیب فنیل پیترا زین و بررسی خواص ضد باکتری " به مدت یک سال موافقت به عمل آمد .
2 – با درخواست خانم دکتر آسیه یحیی زاده عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم ( نامه شماره 21531/7 مورخ 13/3/92 دانشکده علوم ) مبنی بر تغییر جزئی در عنوان طرح تحقیقاتی از " سنتز و بررسی رنگینه های جدید آزویی برپایه 4- (هگزیل رزورستیول )" به " سنتز و بررسی رنگینه های جدید آزویی بر پایه 4- ( بنزیل اکسی فنل ) موافقت به عمل آمد
3- با درخواست آقای دکتر نادر پیر مرادیان عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی مبنی بر چاپ کتاب تحت عنوان " نیازهای آبی آبیاری و محیط زیست " بصورت ترجمه موافقت به عمل آمد .
4 – گزارش نهایی طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه آقای دکتر ضیاالدین میر حسینی عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی تحت عناوین " بررسی خصوصیات کمی و کیفی کرم ابریشم بومی ایران – معرفی لاین های کرم ابریشم پر تولید مقاوم به بیماریهای گراسری (فاز اول ) – مکان یابی ژن های کنترل کننده در صد قشر پیله در کرم ابریشم " مطرح گردید و پس از بررسی و با توجه به مقاله های مستخرج از طرح مورد تصویب قرار گرفت .
5- موافقت شد تا سقف یک میلیون ریال بابت هزینه چاپ هر مقاله داخلی در مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین از محل اعتبارات پژوهشی به اعضای محترم هیات علمی پرداخت گردد.6- مقرر گردید کلیه همکاران هیات علمی که از اعتبار گرانت مبالغی دریافت کرده اند تا پایان مرداد ماه سال 1392 نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند.


مورخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۱

نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت 30/8 صبح روزسه شنبه مورخ 21/3/1392 با اکثریت اعضاء در محل سالن جلسات معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر حمید علاف نویریان تحت عنوان "اثر سطوح مختلف چربی جیره بر عوامل رشد وترکیبات لاشه میگوی رودخانه ای شرق در مرحله جوانی " مطرح شد، با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
2 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر حمید اراضی تحت عنوان " اثرات یک دوره تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر الگوی پاسخ هورمونی افراد جوان و میانسال " مطرح شد و با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
3- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر حسن رمضان پور تحت عنوان "شناسایی کانی ها با استفاده از پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ نوری در برخی از سنگ ها و خاک سطحی اراضی جنگل املش استان گیلان " مطرح شد و با توجه به مقاله مستخرخ از طرح مورد تایید قرار گرفت.
4 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر جلیل حاجی زاده تحت عنوان "شناسایی فون کنه های پیش استیگمای خاکزی استان گیلان " مطرح شد ، با توجه مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
5 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر رامین نقدی و سلیمان محمدی تحت عنوان " ارزیابی کارایی تراکم و توزیع شبکه جاده های جنگلی به منظور خروج چوب در جنگلهای حوزه شفارود " مطرح شد، با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
6- با درخواست آقای دکتر ابوطالب سلطانیان مبنی بر چاپ کتاب " نظام زمین داری و کشاورزی در دوره صفویه " بصورت تالیف موافقت به عمل آمد .
7- با در خواست آقای دکتر ربیعی مبنی بر چاپ کتاب " تجزیه و تحلیل طرح های آزمایشی در پژوهش های کشاورزی " بصورت تالیف موافقت به عمل آمد .
8– با در خواست دانشکده ریاضی مبنی بر بر گزاری سمینارملی عملگرها به مناسبت یکهزارو پنجاهمین سال تولد ریاضیدان واخترشناس برجسته گیلانی قرن چهارم هجری شمسی " کوشیار گیلانی " در اسفند ماه سال 1392 از تاریخ 21/12/92 الی 22/12/92 به مدت دو روز موافقت به عمل آمد .
ضمنا در شروع جلسه توسط آقای دکتر صدرممتاز و اعضای محترم شورای پژوهشی از آقای دکتر قناد زاده معاون پژوهشی قبلی دانشکده فنی به منظور پایان ماموریت ایشان در حوزه پژوهشی تقدیر و تشکر به عمل آمد
و آقای دکتر مهدی نوری معاون پژوهشی جدید دانشکده فنی به شورای پژوهشی دانشگاه معرفی گردید.


مورخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۸

هجیدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت 30/8 صبح روز شنبه مورخ 28/2/1392 با اکثریت اعضاء در محل سالن جلسات معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مجید وظیفه دوست تحت عنوان "تعیین خصوصیات فیزیکی برف در حوضه های آبخیر منتخب استان گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره ای" با توجه به نظرات مثبت داوری و مقاله ارایه شده در همایش بین المللی مورد تایید قرار گرفت
2 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر حبیب ا... انصاری تحت عنوان " تحقیقی بر دوگان رادیکالهای زیر مدولها " با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
3- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محمد کیانپور تحت عنوان "تخمین ناحیه جذب پایداری سیستم های غیرخطی " با توجه به نتایج مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
4 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر صابر فرجامی تحت عنوان "بررسی ساختار بلوری خواص اپتیکی نانو ذرات پوسته – هسته " با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
5 – با درخواست آقای دکتر یوسف امیری مبنی بر ادامه ترجمه کتاب The dissertation موافقت به عمل آمد.
6– با درخواست اقای دکتر حبیب ا... سمیع زاده و آقای مهندس خزر ادریسی مریان مبنی بر ترجمه کتاب "تحمل به تنش غیرزیستی گیاهان " موافقت به عمل آمد.
7 – با درخواست آقای علیرضا اکرمی مبنی بر چاپ کتاب "لیلی و مجنون در شعر و نگاره " به صورت تالیف موافقت به عمل آمد.
8 – با درخواست آقای دکتر نوید قوی حسین زاده مبنی بر ترجمه کتاب "پرورش گاو شیری" موافقت به عمل آمد.
9 – با درخواست آقای دکتر رضا شیرزادیان مبنی بر ترجمه چاپ کتاب "کلون کردن ژن ، اصول و کاربردها" موافقت به عمل آمد.
10 – با سفر علمی آقای دکتر علی بانی از تاریخ 9 الی 11 خرداد به کشور ترکیه جهت ارایه مقاله به صورت سخنرانی در کنفرانس آبزی پروری موافقت به عمل آمد.
11- با سفر علمی خانم دکتر مریم دانای طوس از تاریخ 31 الی 5 مرداد به کشور سوئیس جهت ارایه مقاله به صورت سخنرانی در دوازدهمین کنفرانس JCL موافقت به عمل آمد.
12- با سفرعلمی آقای دکتر جاوید ایمان پور از تاریخ 9 الی 11 خرداد به کشور ترکیه جهت ارایه مقاله به صورت سخنرانی در کنفرانس fabaموافقت به عمل آمد .
13- با سفر علمی آقای دکتر بهرام فلاحتکار از تاریخ 9 الی 11 خرداد به کشور ترکیه جهت ارایه مقاله به صورت سخنرانی در کنفرانس fabaموافقت به عمل آمد.


مورخ: ۱۳۹۲/۰۱/۳۱

هفدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت 30/8 صبح روز شنبه مورخ 31/1/1392 با اکثریت اعضاء در محل سالن جلسات معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1 – گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم دکتر ماهرخ مقصودی تحت عنوان "طراحی و ساخت آنتن پچ میکرواستریپ پهن باند " مطرح شد، با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
2 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محمدعلی صالحی تحت عنوان " شبیه سازی دینامیکی صعود حباب منفرد در یک راکتور دو فازی گاز مایع به کمک دینامیک سیالات محاسباتی" مطرح شد و با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
3- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر علیرضا خورشیدی تحت عنوان "کاربرد کاتالیزورهای همگن فلز واسطه در سنتز فعال بیولوژیکی" مطرح شد و با توجه به مقاله مستخرخ از طرح مورد تایید قرار گرفت.
4 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر فرهاد شیرینی تحت عنوان "بررسی و معرفی Tio2 به عنوان یک نانو کاتالیزور موثر در تسریع واکنش های محافظت از گروههای علمی " مطرح شد ، با توجه مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
5 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا خالدیان تحت عنوان" بررسی آلودگی آب های زیر زمینی استان گیلان به فلزات کاتیونی سمی " مطرح شد، با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
6– گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر رامین نقدی و مهندس ایرج باقری تحت عنوان "ارزیابی خسارت جنگلی ناشی از فعالیت های ماشین های بهره برداری در مسیر چوبکشی موجود در ارایه شبکه ریز بافت بهینه در حوزه جنگلهای شفا رود " مطرح شد ، با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
7 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر حسین امینی خواه تحت عنوان "یک روش جدید برای حل دستگاه معادلات برگر" مطرح شد و با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
8-با سفر علمی آقای دکتر بهمن میرزایی از تاریخ 27الی 30 اردیبهشت به کشور یونان جهت ارایه مقاله به صورت سخنرانی در سمپوزیوم بین المللی کشتی موافقت شد


مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۵

شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت 30/8 صبح روز شنبه مورخ 5/12/1391 با اکثریت اعضاء در محل سالن جلسات معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1 – طرح پژوهشی آقای دکتر امان محمد کلته تحت عنوان "بررسی کاربرد ماشین های بردار پشتیبان حداقل مربعات و تبدیل موجک در پیش بینی د بی جریان رودخانه ناو " مطرح شد، با توجه به نظرات مثبت داوری با هزینه های طرح از محل گرانت موافقت به عمل آمد.
2 – طرح پژوهشی آقای دکتر محسن زواره تحت عنوان "بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکساید خارجی در بهبود جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه های برخی از ارقام زراعی غلات دانه ریز در شرایط شور " مطرح گردید ، باتوجه به نظرات مثبت داوری با هزینه های طرح از محل گرانت موافقت به عمل آمد.
3-طرح پژوهشی آقای دکتر رضا انصاری خلخالی تحت عنوان "تحلیل و بررسی رفتار مکانیکی میکرو تیرها براساس تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش " مطرح گردید ، باتوجه به نظرات مثبت داوری با هزینه های طرح از محل گرانت موافقت به عمل آمد.
4 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مجید مجیدیان تحت عنوان "بررسی تاثیرگوگرد بر روی و بر همکنش آنها بر عملکرد کمی و کیفی دانه کلزا " مطرح شد ، با توجه به نظرات مثبت داوری و مقاله ارایه شده در همایش مورد تایید قرار گرفت.
5 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد محمدی تحت عنوان" بررسی میزان آلودگی سالمونلایی طیور ذبح شده در کشتارگاه های گیلان و تعیین سروتیپ آن " مطرح شد، با توجه به نتایج مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
6– گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای دکتر صابر فرجامی شایسته تحت عنوان "رشد و مشخصه یابی نانو ذرات تهیه شده ازنیم رساناها " مطرح شد ، با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.


مورخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۷

پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت 30/8 صبح روز شنبه مورخ 7/11/1391 با اکثریت اعضاء در محل سالن جلسات معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1 – طرح پژوهشی آقای دکتر حسین سهله تحت عنوان "بررسی توپولوژی روی کوهومواوژی گروههای توپولوژیک با ضرایب نا آبلی " مطرح شد و با عنایت به نظرات مثبت داوران مورد تایید قرار گرفت.
2 – طرح پژوهشی آقایان دکتر فرشید مهردوست و دکتر مازیار صلاحی تحت عنوان "بهینه سازی استوار سبد سهام میانگین ارزش در معرض ریسک شرطی" مطرح گردید و با عنایت به نظرات مثبت داوران مورد تایید قرار گرفت.
3 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر امیراسلام بنیاد تحت عنوان "بررسی تاثیر سن بر مدل رویش گونه راش در جنگل های صنعتی غرب گیلان " با توجه به مقاله چاپ شده مورد تایید قرار گرفت.
4 – گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمدرضا یاقوتی با عنوان " جواب تحلیلی معادله اسمولوچووسکی با استفاده از روش تعمیم یافته تجزیه آدومیان" با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید شورا قرار گرفت.
5– گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر حسین آقابابایی با عنوان "پیشگیری از بزه دیدگی زنان در آموزه های اسلامی" مطرح شد با عنایت به مقاله چاپ شده مورد تایید قرار گرفت.
6 – گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای دکتر اسداله شاه بهرامی تحت عنوان " پیاده سازی الگوریتم های استخراج ویژگی های بافت" مطرح شد با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید شورا قرار گرفت.
7– گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر فرشید مهردوست تحت عنوان " الگوریتم فشرده سازی مونت کارلو زنجیر مارکوف – تجزیه مولفه های اصلی برای تصاویر" مطرح شد با عنایت به مقاله چاپ شده منتج از طرح مورد تایید شورا قرار گرفت.
8 – کتاب آقای مهندس علی گلچین راد و سرکار خانم هاله رحمانی تحت عنوان " جانورشناسی عملی بی مهرگان " به شیوه «گردآوری و تدوین» مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به نظرات مثبت داوران و اعمال اصلاحات لازم توسط نویسندگان مورد تایید قرار گرفت.
9 – کتاب آقایان دکتر سیدحسن حسنی کومله و مهندس محمد حسین رضا دوست تحت عنوان " بیوشیمی گیاهی مطرح و به صورت «ترجمه» مورد تایید قرار گرفت.
10– با درخواست آقای دکتر سیدحسین حسینی مقدم در خصوص چاپ دوم کتاب تحت عنوان "اصول پرورش کرم ابریشم (با بازنگری جدید ) به صورت «تالیف» موافقت به عمل آمد.


مورخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه راس ساعت 30/8 صبح روز یکشنبه مورخ 1/11/1391 با اکثریت اعضاء در محل سالن جلسات معاونت پژوهشی تشکیل گردید.
ابتدا با یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، پیرامون مسائل پژوهشی دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و سپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1 – طرح پژوهشی آقای دکتر بابک توکلی تحت عنوان "حمایت از صنایع تولیدی بازیافتی با استفاده از قدرت خرید دولت " مطرح شد با عنایت به نظرات مثبت داوری با هزینه های طرح از محل گرانت موافقت به عمل آمد.
2 – طرح پژوهشی آقای مهران ویسی تحت عنوان "پژوهشی در شیوه های اجرایی نقاشی دیواری با توجه به ویژگی های اقلیمی و فرهنگی رشت" مطرح شد و با عنایت به نظرات مثبت داوری با هزینه های طرح ازمحل گرانت موافقت به عمل آمد..
3 – طرح پژوهشی آقای دکتر حمید محبی تحت عنوان "تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی با دو شدت مختلف بر بیان Glut4mrna عضلات نعلی و دو قلای موش های چاق " مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت.
4 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مجید مجیدیان مطرح شد با عنایت به نظرات مثبت داوران مورد تایید شورا قرار گرفت.
5 – گزارش نهایی طرح پژوهشی جناب آقای دکتر بهروز حیدری تحت عنوان "مطالعه پاسخ فیزیولوژیکی ماهی حوض " مطرح شد و با توجه به مقاله چاپ شده مورد تایید قرار گرفت.
6 – گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای دکتر کوروش رادمقدم تحت عنوان " سنتز یک واکنشگاهی 14 – آریل H14 – - دی بنزوزاتین در حضور مایع یونی جدید" باعنایت به مقالات مستخرج از طرح و چاپ مقالات مورد تایید قرار گرفت.
7– گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محمد قدمیاری با عنوان بررسی مکانسیم های مقاومت به آبامکتین در کنه دو لکه ای و مطالعه احتمال جهش در مکان هدف" با عنایت به مقاله چاپ شده مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
8 – گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر محمدرضا احتشامی تحت عنوان" تاثیر تلقیح بذر با ریز جانداران حل کننده فسفات بر شاخص های کمی وکیفی دو رقم سورگوم" با عنایت به نظرات مثبت داوران مورد تایید قرار گرفت.
9 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مجید آروند با عنوان " استفاده از مایعات یونی و نانو لوله های کربنی چند دیواره جهت بهبود عملکرد الکترو کاتا لبکتیکی" با توجه به مقاله چاپ شده مورد تایید قرار گرفت.
10– گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم دکتر محمدزاده تحت عنوان "بررسی اصطلاحات در متون حقوقی ، سیاسی و تجاری و نحوه انتخاب آنها بر اساس سرفصل دروس" با توجه به مقاله چاپ شده مستخرج از طرح موردتایید قرار گرفت.
11 – گزارش نهایی طرح پژوهشی دکتر مجید یاسوری تحت عنوان "نقش فعالیت های جنبی در افزایش درآمد و ایجاد فرصت های شغلی " بر اساس نظر مثبت داوران مورد تایید قرار گرفت.

12 – با درخواست آقای دکتر احمد روحی مبنی بر انصراف از اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان "شناسایی بگوموویروس های بیماری زا سبزی ها در شهرستان رشت و آستانه اشرفیه" به دلیل عدم دستیابی به ویروس های مورد نظر موافقت به عمل آمد.
13 – با درخواست آقای دکتر حسن رمضانپور مجری طرح پژوهشی مبنی بر تغییر اقلام پیش بینی شده برای اجرای طرح تحت عنوان "شناسایی کانی ها با استفاده از پراش اشعه ایکس ومیکروسکوپ نوری " موافقت به عمل آمد.
14 – با درخواست آقای حسن احمدی مبنی بر انصراف از طرح پژوهشی تحت عنوان "کتابشناسی توصیفی برنامه ریزی شهری " به دلیل کمبود منابع قابل دسترس، موافقت به عمل آمد.
15 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر شمس ناتری تحت عنوان "مطالعه رنگزای طبیعی گیاهی استان گیلان جهت رنگ های از نخ پشمی " مورد تایید شورا قرار گرفت.
16 – طرح پژوهشی آقای دکتر سعید مهدوی فر تحت عنوان " اثر میدان مغناطیسی عرضی روی در همتنیدگی گرمایی بین اسپین ها" مورد تایید قرار گرفت.
17 – با درخواست آقای دکتر علیرضا صدرممتاز مبنی بر ادامه ترجمه کتاب " radiation oncology physics " موافقت به عمل آمد.
18 – با درخواست آقای دکتر مدندوست مبنی بر تدوین (به شیوه گردآوری) کتاب " بارگذاری ساختمانها " موافقت به عمل آمد.
19 – با درخواست آقای دکتر نصرت اله محمودی مبنی بر ادامه ترجمه کتاب" sterategies for organic drug syntnesis and design" موافقت به عمل آمد.
20 – با اعطای پایه ترفیع اعضا محترم گروه گیلان شناسی آقایان دکتر حسن کهنسال و دکتر ابوطالب سلطانیان و دکتر علی رفیعی موافقت به عمل آمد.
21 – با توجه به نامه شماره ک ش / 69500 مورخ 13/10/1391 گروه گیلان شناسی با درخواست تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد، خانم ها مریم ذوی الحیات، طلایع زاول دیلمی، فاطمه نوری و آقای حسین صادقیان موافقت به عمل آمد.
22 – با درخواست آقای دکتر خلیلی ثابت با تالیف کتاب "مباحثی در دستور از دیدگاه زبان شناسی" با اصلاح عنوان آن موافقت به عمل آمد.
23 – ِپیرو مصوبه مورخ 20/8/1391 شورای پژوهشی و با توجه به نظر داور پنجم، کتاب آقای دکتر علی کریمیان صیقلانی تحت عنوان " مبانی دینی اخلاق جنسی در اسلام" به عنوان تالیف مورد تایید قرار گرفت.


رکورد ۱ تا ۱۵ از ۲۵۵ صفحه  ۱  |  ۲  |  ۳  |  ۴  |  ۵  |  ۶  |  ۷  |  ۸  |  ۹  |  ۱۰  |  ...  $ >