۱۳۹۴/۰۲ارديبهشت/۰۶ - ۱۴۳۶/۰۷رجب/۰۷ - Apr04 26, 2015 - :: ( IRDT )

* رسالت بخش پژوهش انجام تحقیقات هدفمند و نیاز محور است.

جستجو صورتجلسات جستجو برای:
[ Ctrl+Space ]
تغییر زبان
[ + ]
فاصل کلمات کلیدی متعدد
تاریخ:
[ صورتجلسات پژوهش ]
رکورد ۱ تا ۱۵ از ۲۷۱ صفحه  ۱  |  ۲  |  ۳  |  ۴  |  ۵  |  ۶  |  ۷  |  ۸  |  ۹  |  ۱۰  |  ...  $ >
مورخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

مصوبات جلسه :
1-گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر عباس قاسمی زاد تحت عنوان" شبیه سازی نهشت انرژی باریکه یون سنگین بر روی ساختارهای هدف متفاوت" مطرح شد و با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
2- طرح پژوهشی اقای محمدرضا یزدان پناه تحت عنوان " بررسی سیر گذار به مدرنیته بر سازهای کلاسیک ایران" مطرح شد با توجه به چاپ مقاله مستخرج ازطرح مورد تایید قرار گرفت.
3-با درخواست آقای دکتر شیرزادیان مبنی بر ادامه ترجمه کتاب تحت عنوان " آشنایی با مهندسی ژنتیک " موافقت به عمل آمد.
4-با درخواست آقای دکتر فلاحتکار مبنی بر چاپ کتاب به صورت تدوین تحت عنوان" بیولوژی و فیزیولوژی ماهیان خاویاری دریای خزر" و با مشارکت 50% هزینه های چاپ از محل پژوهانه موافقت گردید. (لازم به ذکر است که حق الزحمه صاحب اثر نیز از محل پژوهانه پرداخت می گردد).
5-با درخواست چاپ کتاب به صورت تالیف آقای دکتر بنیاد، تحت عنوان " روشهای نمونه برداری در جنگل" و با مشارکت 50% هزینه های چاپ از محل پژوهانه مورد موافقت قرار گرفت. (لازم به ذکر است که حق الزحمه صاحب اثر نیز از محل پژوهانه پرداخت می گردد).
6-با درخواست ادامه ترجمه کتاب آقای دکتر نورسته نیا تحت عنوان " مسیر انتقال پیام هورمونی در گیاهان" موافقت گردید.
7-با درخواست چاپ کتاب آقای دکتر علیرضا صدرممتاز تحت عنوان" Radiation oncology physics " و با مشارکت 50% هزینه های چاپ از محل پژوهانه موافقت گردید. (لازم به ذکر است که حق الزحمه صاحب اثر نیز از محل پژوهانه پرداخت می گردد).
8-با درخواست چاپ کتاب آقای دکتر نصراله محمودی تحت عنوان" استراتژی در طراحی و سنتز داروهای عالی" و با مشارکت 50% هزینه های چاپ از محل پژوهانه موافقت گردید. (لازم به ذکر است که حق الزحمه صاحب اثر نیز از محل پژوهانه پرداخت می گردد).
9-با درخواست چاپ کتاب به صورت تالیف آقای دکتر سیمبر تحت عنوان " مقدمه ای بر تروریسم و امنیت دیجیتال" با مشارک 50% از محل پژوهانه موافقت گردید. (لازم به ذکر است که حق الزحمه صاحب اثر نیز از محل پژوهانه پرداخت می گردد).
10-با درخواست چاپ کتاب به صورت ترجمه آقای دکتر سیمبر تحت عنوان" واقع گرایی و سیاست جهانی " با مشارکت 100% از محل پژوهانه موافقت گردید. . (لازم به ذکر است که حق الزحمه صاحب اثر نیز از محل پژوهانه پرداخت می گردد).
11-با درخواست چاپ کتاب به صورت تالیف آقای دکتر دوستار و سرکار خانم مرجان بابایی تحت عنوان "توانمند سازی منابع انسانی" با مشارکت 50% از محل پژوهانه مورد موافقت قرار گرفت. . (لازم به ذکر است که حق الزحمه صاحب اثر نیز از محل پژوهانه پرداخت می گردد).
12-با درخواست چاپ کتاب به صورت تالیف آقای دکتر نیاکویی تحت عنوان" ارتش و سیاست در خارومیانه عربی" با مشارکت 50% از محل پژوهانه مورد موافقت قرار گرفت. . (لازم به ذکر است که حق الزحمه صاحب اثر نیز از محل پژوهانه پرداخت می گردد).
13-با درخواست چاپ کتاب به صورت تالیف آقای دکتر یاسوری تحت عنوان " مقدمه ای بر اقتصاد روستایی با تجدید نظر" با مشارکت 50% از محل پژوهانه مورد موافقت قرار گرفت. . (لازم به ذکر است که حق الزحمه صاحب اثر نیز از محل پژوهانه پرداخت می گردد).
14-دستورالمعل اجرایی آیین نامه پژوهانه (گرانت) اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت. و مقرر گردید برای تایید نهایی به شورای دانشگاه ارسال گردد.


مورخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

مصوبات جلسه :
1-ابتدا بند های دیگری از آیین نامه گرانت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
2-در ادامه جلسه موضوع نامه شماره 56271 مورخ 29/4/1393 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح گردیدو مقررشد ترم تحصیلی برای دوره پایان نامه های مقطع دکتری تا پایان نیم سال بعدی سال تحصیلی محاسبه گردد، ضمنا با پرداخت قسط سوم پژوهانه دانشجویان دوره دکتری خانم مهسا نوری (دانشکده علوم ) آقای داود حسن زاده للکامی (دانشکده کشاورزی ) و رضا آقبلاغی (دانشکده علوم) که بایک ترم تاخیر از پایان نامه خود دفاع نموده اند موافقت بعمل آمد.
۳-با درخواست دانشکده ادبیات و علوم انسانی موضوع نامه شماره 44666 مورخ 6/5/1393 مبنی بر برگزاری همایش ملی " شناخت راهکارهای توسعه گیلان" در اسفندماه سال1393 موافقت گردید.
4-گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای حمید پورعیسی تحت عنوان "پژوهشی منظوم در فرهنگ عامیانه شرق گیلان" مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
5- گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم دکتر آسیه یحیی زاده تحت عنوان " سنتز و بررسی رنگینه های جدید آزویی بر پایه چهار (بنزیل عکسی فنل) مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.


مورخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۶

مصوبات جلسه :
1-درابتدای جلسه از زحمات آقای دکتر داود بخشی تقدیر و تشکر به عمل آمد ، سپس آقای دکتر عبدالاحد شادپرور به عنوان معاون پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی به اعضای شورا معرفی شدند.
۲- آیین نامه پیشنهادی در خصوص " تعیین حق الزحمه های پژوهشی دانشگاه گیلان" مطرح شد . پس از بحث و بررسی با تایید اکثریت اعضاء مورد تصویب قرار گرفت. و مقرر گردید جهت تایید نهایی برای شورای دانشگاه ارسال گردد.


مورخ: ۱۳۹۳/۰۵/۰۵

مصوبات جلسه :
1-ابتدا از زحمات آقای دکتر روضاتی و آقای دکتر اسمعیلی قدسی تشکر و قدردانی به عمل آمد. سپس آقای دکتر قاسمی زاد به عنوان عضو شورای پژوهشی دانشگاه و آقای دکتر آروند به عنوان معاون پژوهشی دانشکده علوم به اعضای شورای پژوهشی معرفی شدند.
2- دو نفر از اعضای شورای پژوهشی دانشگاه آقای دکتر محمود مرادی و آقای دکتر فرید نجفی به عنوان نماینده شورای پژوهشی در شورای دانشگاه انتخاب شدند.
3- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مجتبی میرمیران تحت عنوان " اطلس گویش شناسی " مطرح شد و با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تصویب قرار گرفت.
۴- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر بهروز عباسی سورکی و آقای دکتر حسین قنادزاده گیلانی تحت عنوان " طراحی و ساخت یک خشک کن بستر سیالی (Fluidized bed dryer) با توجه به چاپ و ارایه مقاله در کنگره ملی و مهندسی شیمی ایران و کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران مورد تایید قرار گرفت.
5- گزارش نهایی طرج پژوهشی خانم دکترمریم نوابیان و دکترزهرا امیری تحت عنوان" بهینه سازی اقتصادی حوضچه های آرامش و واگرا با شیب کف معکوس در مقاطع مستطیلی و ذوزنقه ای" مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
6-با درخواست آقای دکتر محسن زواره مجری طرح پژوهشی تحت عنوان" بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکساید و سالیسیلیک اسید خارجی در بهبود جوانه زنی و ویژگیهای گیاهچه های برخی از ارقام زراعی غلات دانه ریز در شرایط شور" مبنی بر تغییر اقلام تجهیزات مورد نیاز پیش بینی شده در پروپوزال موافقت گردید.
7-با درخواست آقای دکتر محسن محمدی عضو محترم هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه مبنی بر پژوهشی بودن طرح تحت عنوان " بررسی کیفیت و امکان استفاده مجدد از لجن تولیدی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی لاهیجان " با توجه به نظر داور موافقت به عمل آمد.
۸-با سفر علمی آقای دکتر جعفر بی آزار به کشور ترکیه در تاریخ 28الی 30 مرداد سال 1393جهت ارایه مقاله به صورت سخنرانی موافقت به عمل آمد و مقرر گردید هزینه های سفر تا سقف مبلغ مصوب از محل گرانت سال 1393 در صورت تامین اعتبار پرداخت گردد..


مورخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

مصوبات جلسه :
1- آیین نامه پیشنهادی انتشارات مورد بحث و بررسی قرار گرفت با اضافه کردن چند بند وتبصره مورد تصویب قرار گرفت. مقرر گردید آیین نامه مذکور جهت تایید و تصویب نهایی برای هیات رییسه دانشگاه ارسال گردد.
2- با سفر علمی خانم دکتر ریحانه سریری عضو محترم هیات علمی گروه زیست شناسی به کشور آلمان جهت ارایه مقاله به صورت سخنرانی موافقت به عمل آمد.
3- در ادامه جلسه آیین نامه گرانت مورد بحث و بررسی قرار گرفت مقرر گردید در جلسات آتی مجددا بررسی گردد.


مورخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۰

مصوبات جلسه :
-گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر داود احمدی دستجردی تحت عنوان " سیستمهای کد شونده ی درهم تنیده " مطرح شد ، با توجه به نظر مثبت داوری و چاپ مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت
-گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر نورالدین عظیمی تحت عنوان " بررسی نوسازی مسکن روستایی و مقاوم سازی آن در مقابل زلزله از دیدگاه روستائیان " مطرح شد ، با توجه به نظر مثبت داوری و پذیرش مقاله برای چاپ ، مورد تایید قرار گرفت .
-گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم دکتر مرضیه بیگم فقیر تحت عنوان " بررسی گرده شناسی جنس ALCHEMILAL در ایران " مطرح شد، با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرارگرفت .
-گزارش مرحله ای طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانیان تحت عنوان" شناسایی اولویتهای رقابتی و تعیین رابطه آن با مزیت های رقابتی شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی رشت" مطرح شد ، ومورد تایید شورای پژوهشی قرارگرفت.
-مقرر گردید در خصوص طرح های پژوهشی که در تاریخ 20/11/92 در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسیده اند و به دلیل طولانی شدن پروسه تصویب طرح از شورای پژوهشی دانشکده تا شورای پژوهشی دانشگاه ، مجریان محترم کار تحقیق خود را شروع نموده اند، ملاک محاسبه زمان ارسال مقاله مستخرج از طرح ، تاریخ تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشکده باشد .
-با درخواست گروه علوم دامی برای برگزاری "همایش محصولات دامی ارگانیک" با مشارکت پارک علم و فناوری گیلان در شهریور ماه سال 1394 موافقت به عمل آمد.
-با سفر علمی آقای دکتر فرشید مهردوست جهت ارایه مقاله به صورت سخنرانی به کشور ترکیه در تاریخ 28 الی 30 مرداد ماه سال جاری موافقت شد و مقرر گردید هزینه های سفر تا سقف مبلغ مصوب از محل گرانت سال1393 در صورت تامین اعتبار پرداخت گردد.


مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰

مصوبات جلسه :
- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر بابک توکلی تحت عنوان " حمایت از صنایع تولیدی بازیافتی با استفاده از قدرت خرید دولتی " مطرح شد، با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت .
- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای مهندس سید علی موسوی تحت عنوان " بررسی کارآیی روش بیرکن در برآورد نفوذ پزیری خاک در سطح حوزه ی آبریز جهت شبیه سازی سیلاب " مطرح شد، با توجه به نظرات مثبت داوری و ارایه مقاله در همایش مورد تایید قرارگرفت .
- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر نادر پیرمرادیان تحت عنوان" برآوردو مقایسه ضریب گیاهی و نیاز آبی سه رقم برنج در منطقه رشت " مطرح شد ، با توجه به نظر مثبت داوری وارایه مقالات در همایش ها مورد تایید قرارگرفت.
- طرح پژوهشی آقای دکتر مجید یاسوری تحت عنوان " بررسی وضعیت مسکن در نواحی روستایی استان گیلان از نظر مقاوم سازی " مطرح شد ، با توجه به نظرات مثبت داوری و ارایه مقاله در همایش ملی برنامه ریزی و توسعه پایداری روستایی، مورد تایید قرار گرفت .
- طرح پژوهشی آقای دکتر محرم رضایتی کیشه خاله تحت عنوان " بررسی پدیده دو زبانگی در شهر رشت " مطرح شد ، با توجه به نظر مثبت داوری و پزیرش مقاله در نشریه علمی پژوهشی مورد تایید قرار گرفت .
- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محسن زواره تحت عنوان " بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکساید و سالیسیلک اسید خارجی در بهبود جوانه زنی و ویژگیهای گیا هچه های برخی از ارقام زراعی غلات دانه ریز در شرایط شور " مطرح شد ، و با توجه به نظرات مثبت داوری و پذیرش چاپ مقاله در مجله پژوهش های تولید گیاهی مورد تایید قرار گرفت .
- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر سید رضا فلاحتگر تحت عنوان " کمانش خزشی ورق های مرکب پلیمری تحت بارفشاری توسط روش relaxation dynamic و کاربرد آن در طراحی دستگاه آزمایش کمانش " مطرح شد ، با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت .
- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر سید امیر نیاکویی تحت عنوان " دریای خزر و منافع ملی ایران" مطرح شد ، با توجه به نظر مثبت داوری وپذیرش چاپ مقاله در فصل نامه پژوهش های روابط بین الملل مورد تایید قرار گرفت .
- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل طباطبائیان تحت عنوان " سنتز ترکیبات فعال نوری با استفاده از کاتالیزور بی تقارن کمپلکس های روتنیم وبررسی خواص بیولوژیکی آنان" مطرح شد ، با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت .
- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مهیار عربانی تحت عنوان " بررسی خواص دینامیکی بتن های آسفالتی حاوی نانو ذرات " مطرح شد ، باتوجه به مقاله مستخرج از طرح و ارایه مقاله در همایش مورد تایید قرار گرفت .
- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر عباس پناهی تحت عنوان " کتابشناسی توصیفی منابع تاریخی گیلان از پایان صفویه تا پایان دوره قاجار " مطرح شد ، با توجه به نظرات مثبت داوری و ارایه مقاله در همایش، مورد تایید قرار گرفت .
- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مهدی اسمعیلی ورکی تحت عنوان "مطالعه آزمایشگاهی بررسی تاثیر هندسه و شرایط هیدرولیکی برمشخصات آبشستکی اطراف گروه پایه کج مستطیلی " مطرح شد، باتوجه به نظرات مثبت داوری و ارایه مقاله در همایش مورد تایید قرار گرفت .

- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر جواد ترکمن تحت عنوان " بررسی ویژگیهای کامپوزیت ساخته شده از سیمان و الیاف بازیافتی کاغذ باطله " مطرح شد ، با توجه به مقاله مستخرج از طرح وارایه مقاله در همایش علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان ، مورد تایید قرار گرفت .
- گزارش نهایی طرح پژوهشی بین دانشگاهی ( بین دانشگاه گیلان و دانشگاه بابل) آقای دکترمحسن اصغری تحت عنوان " بررسی اثر رادیو لوژی بر روی پروفایل MICRORNA ها در بیماران مبتلا به سرطان سینه پلاسمایی" مطرح شد ، باتوجه به مقاله مستخرج از طرح ، مورد تایید قرار گرفت .
- گزارش پیشرفت سالانه طرح پژوهشی آقای دکتر محمد حسین منهاج تحت عنوان " نقش پارکینگ طبقاتی در مدیریت تقاضای حمل و نقل شهری و مطالعه موردی خیابان شهید مطهری شهر رشت " مطرح شد ، با توجه به ارایه مقاله در سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و محیط زیست ،مورد تایید قرار گرفت .
- با تقاضای آقای مهندس علی کافی مبنی بر انصراف از اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان " تاثیر سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن ورمی کمپوست بر عملکرد و کیفیت ذرت علوفه ای " موافقت شد.
- با تقاضای آقای دکتر سید ضیاء الدین میرحسینی مجری طرح پژوهشی تحت عنوان " معرفی لاین های جدید کرم ابریشم " مبنی بر افزودن آقای دکترفرجاد رفیعی به عنوان همکار طرح فوق الذکر، موافقت شد.
- با درخواست دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی نامه شماره 27011مورخ 19/3/93 برای برگزاری کارگاه پژوهشی" ادبیات و فلسفه" توسط گروه زبان و ادبیات فارسی با مشارکت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ 28 خرداد سال جاری موافقت به عمل آمد.
- با سفر علمی آقای دکتر بهزاد برکت جهت ارایه مقاله به صورت سخنرانی به کشور هلند در تاریخ 16 الی 24 تیرماه سال جاری موافقت شد و مقرر گردید هزینه های سفر تا سقف مبلغ مصوب از محل گرانت سال1393 در صورت تامین اعتبار پرداخت گردد.


مورخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

مصوبات جلسه :
- با سفر علمی خانم دکتر دانای طوسی به کشور هلند در تاریخ 23 الی 27 تیرما ه برای ارایه مقاله به صورت سخنرانی موافقت شد ، و مقرر گردید هزینه های سفر از محل گرانت سال 1393 در صورت تامین اعتبار پرداخت شود.
- با سفر علمی آقای دکتر مازیار صلاحی به کشور آمریکا در تاریخ 22 الی 24مرداد برای ارایه مقاله به صورت سخنرانی موافقت شد. و مقرر گردید هزینه های سفر از محل گرانت سال 1393 در صورت تامین اعتبار پرداخت شود.
- با سفر علمی آقای دکتر فرهاد رجبی به کشور تونس در تاریخ 8 الی 10 اردیبهشت برای ارایه مقاله به صورت سخنرانی موافقت شد ، و مقرر گردید هزینه های سفر از محل گرانت سال 1393 در صورت تامین اعتبار پرداخت شود.


مورخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۲

مصوبات جلسه :
1 – گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم دکتر مریم سادات فیاضی تحت عنوان " بررسی فرآیند تکرار در گویش گیلکی) " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری موردتایید قرار گرفت.
2 – گزارش نهایی طرح پژوهشی دکتر مازیار صلاحی تحت عنوان " الگوریتم درونی بر مبنای گرادیان برای مساله کمترین مربعات خطی نامنفی کامل در نامعادلات " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری موردتایید قرار گرفت.
3 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای بهرام جمالی تحت عنوان "فرم و آفرینش در موسیقی ایرانی" با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
4 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر افشین عموزاده تحت عنوان "آداب قصه گوی در شب نشینی های زمستانی شرق گیلان با رویکرد ادبیات نمایشی " با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
5 – گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر نادر زالی تحت عنوان "تحلیل محتوای علمی مقالات حوزه برنامه ریزی شهری و منطقه ای در نشریات علمی پژوهشی داخل کشور در سالهای 1387 الی 1390 " با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تصویب قرار گرفت.
6– گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر بهرام فلاحتکار تحت عنوان "اثر سطوح مختلف خوراکی لاکتوفرین گاوی بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک و ایمونولوژیک تاس ماهی سیبری " با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
7– با درخواست آقای دکتر سیداکبر خداپرست مبنی بر تمدید مدت اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان "شناسایی و تهیه فهرست قارچ های مولد دوده (فوماژن) در استانهای جنوبی دریای خزر" به مدت شش ماه تا پایان شهریور ماه 1393 بدون افزایش هزینه طرح مورد موافقت قرار گرفت.
8 –گزارش سالانه طرح پژوهشی آقای دکتر سیداکبر خداپرست تحت عنوان "شناسایی و تهیه فهرست قارچ های مولد دوده (فوماژن) در استانهای جنوبی دریای خزر " مطرح شد، با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
9 – با درخواست همکاری آقای محمدنقی عادل در اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان "بررسی پوشش گیاهی و برخی عوامل اکولوژیکی در ذخیره گاه جنگلی فندق استان گیلان " با آقای دکتر حسن پوربابایی مجری طرح موافقت به عمل آمد.
10– با درخواست آقای دکتر امین حقیقی مجری طرح پژوهشی تحت عنوان "سرمایش طبیعی ساختمان به کمک سامانه متشکل از سقف گنبدی و سامانه سرمایشی تبخیری " تا پایان مرداد ماه سال 1393 بدون افزایش هزینه طرح موافقت به عمل آمد.
11– با درخواست آقای دکتر علی اعلمی مجری طرح پژوهشی مبنی بر تمدید مدت اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان "غربال برخی از گندم نیاهای موجود با نشانگرهای پیوسته با صفات ارزشمند زراعی در گندم " تا پایان خرداد ماه سال 1393 بدون افزایش هزینه طرح موافقت به عمل آمد.


مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۹

مصوبات جلسه :
1 – بحث مفصلی در موردآیین نامه و اعتبارات طرح گرانت و موارد مثبت و عیوب آن توسط کلیه اعضاء محترم شورا انجام گرفت و مقرر گردید کمیته ای از اعضاء برای تهیه پیش نویس آیین نامه گرانت مشخص شوند و آیین نامه جدید تهیه و به تایید شورای پژوهشی برسد.
2 – با تقاضای دانشکده فنی برای برگزاری دومین کنفرانس" بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران " در اسفند ماه سال 1393دردانشکده فنی دانشگاه گیلان با همکاری انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران موافقت به عمل آمد.
3 – با تقاضای مدیرگروه گیلانشناسی برای برگزاری همایش" ملی فرهنگ و تمدن املش " در اردبیهشت ماه سال 1393 با همکاری وحمایت مالی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موافقت گردید.
4 – مقرر گردید امور مربوط به ترفیع اعضای محترم هیات علمی شاغل در گروه گیلانشناسی تا وقتی که موضوع پژوهشکده به تصویب نرسیده است، از طریق دانشکده ادبیات و علوم انسانی انجام گیرد و پس از تبدیل گروه پژوهشی به پژوهشکده گیلانشناسی، مجدداً مراحل ارتقاء از طریق حوزه معاونت پژوهشی انجام گیرد. ضمنا مقرر گردید این مصوبه طی نامه ای به منظور اقدامات بعدی برای معاونت آموزشی دانشگاه ارسال گردد.


مورخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

مصوبات جلسه :
1-طرح پژوهشی آقای دکتر افشین اشرف زاده تحت عنوان "ارزیابی برخی شاخص های آماری مورد استفاده در پهنه بندی خشکسالی در ایران " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری بااجرای طرح موافقت گردید.
2- طرح پژوهشی خانم دکتر پونه معتمد تحت عنوان " بررسی مشکلات راهکارهای پیشنهادی در زمینه آموزش، ادبیات روسی برای دانشجویان فارسی زبان در گرایش مترجمی زبان روسی" مطرح شد، با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
3-طرح پژوهشی آقای دکتر رضا سیمبر تحت عنوان " هویت اسلامی، ملیت و جمهوریت در روند بیداری اسلامی " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
4-طرح پژوهشی خانم دکتر مهری باقریان تحت عنوان "الگوریتم جدیدی برای حل مسئله یک جایگزینی مولکولی " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
5-طرح پژوهشی خانم دکتر مژگان اکبری تحت عنوان "کاربرد روش ساده ترین معادلات اصلاح شده برای برخی معادلات مشهور" مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید .
6-طرح پژوهشی آقای دکتر حسین امینی خواه تحت عنوان " ارایه یک الگوریتم جدید برای حل دستگاه معادلات انتگرال – دیفرانسیل " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
7-طرح پژوهشی آقای دکتر سیدسیامک اشرف تحت عنوان " بررسی تجربی کاهش اندازه ذرات مواد موثر دارویی جهت افزایش کارایی ماده " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
8-طرح پژوهشی آقای دکتر کامبیز طاهری تحت عنوان " بررسی تنوع ژنتیکی شاه بلوط اروپایی در استان گیلان " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
9- طرح پژوهشی آقای دکتر نوید قوی حسین زاده تحت عنوان " بررسی الگوی تغییرات رشدی گوسفندان استانهای گیلان، قزوین و اردبیل با استفاده از معادلات ریاضی غیرخطی" مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
10- طرح پژوهشی آقای دکتر عباسعلی حسین خانزاده تحت عنوان " شناسایی و طبقه بندی موقعیت های اجتماعی مشکل ساز دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی جهت طراحی برنامه های مداخله ای" مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
11- طرح پژوهشی آقای دکتر مازیار محیطی اصلی تحت عنوان " اثرات ویتامین E و C و منابع روغن در جیره جوجه های گوشتی بر کلسترول، پراکسیداسیون چربی های گوشت و پاسخ های ایمنی" مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
12-طرح پژوهشی آقای دکتر ساعد جعفری تحت عنوان " تاثیر فیزیکی پلاسما بر بهره لیزری در بر همکنش باریکه الکترون نسبیتی با یک پلاسمای مغناطیده درلیزر الکترون آزاد " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
13-طرح پژوهشی آقای دکتر محمود مرادی تحت عنوان " بررسی تاثیر تبلیغات خلاق بر شکل گیری گرایش به نام تجاری، یادآوری و قصد خرید " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید .
14-طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرحیم رمضانیان تحت عنوان " شناسایی اولویتهای رقابتی و تعیین رابطه آن با مزیت های رقابتی شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی رشت " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
15-طرح پژوهشی آقایان دکتر علی چائی بخش و دکتر رضا انصاری تحت عنوان " شناسایی خطای هوشمند ماشین های دوار بر اساس تحلیل فرکانسی – زمانی " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید .
16-طرح پژوهشی آقای دکتر محسن اکبری تحت عنوان " بررسی وضعیت بازاریابی داخلی در دانشگاه گیلان " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
17-طرح پژوهشی آقای دکتر محمد دوستار تحت عنوان " تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و رابطه آن باظرفیت جذب دانش در دانشگاه گیلان " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
18-طرح پژوهشی خانم دکتر شهناز محمدزاده تحت عنوان " بررسی مشترکات ملی، فرهنگی و تاریخی در ضرب المثل های فارسی و روسی " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
19- طرح پژوهشی آقای دکتر علی تسلیمی تحت عنوان "جنبش های ادبی و آثار هدایت" مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
20-طرح پژوهشی خانم دکتر صفورا اسدی تحت عنوان " ارزیابی آلودگی خاک های شالیزاری به کادمیوم ناشی از کودهای شیمیایی " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
21-طرح پژوهشی آقای دکتر سیدابوالقاسم میرروشندل تحت عنوان " بکارگیری تکنیک های پردازش تصویر و داده کاوی جهت افزایش میزان باروری با انتخاب اسپرم مناسب در چرخه های لقاح مصنوعی" مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.
22-طرح پژوهشی آقای دکتر محمد حسین قلی زاده تحت عنوان " مدیریت سرمایه در گردش عملکرد شرکت، محدودیت های مالی " مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری با اجرای طرح موافقت گردید.


مورخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

مصوبات جلسه :
1گزارش نهایی طرح خارج از دانشگاه آقای سید علی موسوی تحت عنوان " شبیه سازی فرآیند تشکیل جریان سطحی در حوزه آبخیز به روش توضیحی" مطرح و با توجه به نظرات مثبت داوری و براساس
آیین نامه ارتقاء طرح پژوهشی در سطح موسسه مورد تایید قرار گرفت.
2 گزارش نهایی طرح آقای دکتر محمد دوستار تحت عنوان: "شناسایی و اولویت بندی ابعاد و عوامل توانمندساز در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان" مطرح شد با توجه به نظرات مثبت داوری در سطح موسسه مورد تایید قرار گرفت.
3گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای مهندس ایرج باقری تحت عنوان: "پیاده سازی استاندارد محصول و سیستم در سه کارخانه شالکوبی در استان گیلان " مطرح و با توجه به نظرات مثبت داوری و براساس
آیین نامه ارتقاء طرح پژوهشی در سطح موسسه مورد تایید قرار گرفت.
4گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر مجید وظیفه دوست تحت عنوان: "تعیین سهم رواناب ناشی از ذوب برف در آورد رودخانه پلرود " با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
5گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر محمد مهدی رحمتی تحت عنوان: "بررسی فرآیند جامعه پذیری ورزشی ، در بین دانشجویان دانشگاه گیلان " با توجه به نظرات مثبت داوری مورد تایید قرار گرفت.
6گزارش نهایی طرح آقای دکتر رضا پرستش و آقای دکتر محمدرضا نظری نژاد تحت عنوان: "بررسی مسئولیت مامور در حقوق اداری و حقوق کیفری در ایران با نگاهی به اساس نامه دیوان کیفری بین المللی" با توجه به چاپ مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
7گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر رامین نقدی و دکتر نیکویی تحت عنوان: "بررسی روش های معمول قطع در جنگلهای غرب گیلان " با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
8گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر رحیم رمضانی نژاد تحت عنوان: "بررسی عوامل استرس زا ورزشکاران تیم های ملی ایران " با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
9گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر تیمور رستمی و دکتر سلیمان محمدی تحت عنوان: "ارزیابی اقتصادی جنگل کاری صنوبر در مقایسه کشت چای و برنج در استان گیلان " با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
10گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر جاوید ایمانپور تحت عنوان: "بررسی تجمع فلزات سنگین در آب رسوب و بافتهای دو گونه اردک ماهی و کپور معمولی در تالاب بین المللی انزلی" با توجه به مقاله مستخرج از طرح مورد تایید قرار گرفت.
11با درخواست آقای دکتر محمد مهدی سوهانی مبنی بر چاپ دوم با اضافات و بازنگری جدید کتاب تحت عنوان "کنترل و گواهی بذر" موافقت به عمل آمد.
12با درخواست آقای دکتر نصرت اله فلاح مبنی بر چاپ چهارم با اضافات و بازنگری جدید کتاب تحت عنوان "تحلیل سازه ها " موافقت به عمل آمد.
13با درخواست آقای دکتر ایرج آقایی خلیق و محمد صاحبکاران مبنی بر چاپ کتاب تحت عنوان
"تمرینات والیبال ساحلی" بصورت ترجمه موافقت به عمل آمد.
14در خصوص داوری طرح های خارج از دانشگاه همکاران هیات علمی مقرر گردید از ابتدای سال 1393 کلیه طرح هایی که در آنها حقوق مادی و معنوی دانشگاه لحاظ نشده باشد در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی نگردد.


مورخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸

مصوبات جلسه :
1- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتربابک ربیعی تحت عنوان "مکان یابی QTL های کنترل کننده صفات مرتبط با تحمل شوری در مرحله جوانه زنی برنج" مطرح شد، با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت . در ضمن با توجه به استخراج مقاله مقاله ISI مازاد بر طرح، میزان دویست ساعت حق التشویق پرداخت گردد.
2- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر غلام خیاطی تحت عنوان " بررسی شرایط عملیاتی سیستم لجن فعال در کاهش بارآلودگی آب پنیر " مطرح شد ،با توجه به نظرات مثبت داوری ، مورد تایید قرار گرفت.
3-گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر عبداله فلاح شجاعی تحت عنوان " بررسی گوگرد زدایی گازوئیل به کمک نانو مرکاپتان اسکونجر پلی اسکومتالات ساندویچی " مطرح شد و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت .
4-گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر اسداله محمدی تحت عنوان " سنتز یک سری از رنگینه nفنیل پیپرازین و بررسی خواص ضد باکتری و سولواتو کرومیسمی آنها " مطرح شد و با توجه به مقاله مستخرج از طرح ، مورد تایید قرارگرفت .
5-گزارش نهایی طرح پژوهشی خانم دکتر معظم حسن پور تحت عنوان "تاثیرانبارهای سرد و خشک بادمای خنک بر ماندگاری پس از برداشت گل شب بو " مطرح شد و با توجه به مقاله مستخرج از طرح ، مورد تایید قرارگرفت
6- با درخواست تمدید زمان اجرای طرح پژوهشی دکتر خلیل طباطبائیان تحت عنوان "سنتزترکیبات فعال نوری با استفاده از کاتالیزور بی تقارن کمپلکس های روتنیم و بررسی خواص بیولوژیکی آنان"تا پایان سال 1392 موافقت شد.
7-با درخواست تمدید زمان اجرای طرح پژوهشی آقای دکتر مهدی رسا تحت عنوان" جداسازی و شناسایی پروکاریونهای ترموفیلیک افراطی از چشمه های آب داغ" تا پایان سال 1392 موافقت شد.
8-با درخواست تمدید زمان اجرای طرح پژوهشی آقای دکتر فرزام عجمیان تحت عنوان" بررسی میزان بیان ژن های خانواده هیستون داستیلازها (HDACS) و ارتباط آن با شروع و گسترش تومورهای بدخیم در ایران" تا پایان شهریور 1393 موافقت شد.
9- با درخواست تمدید زمان اجرای طرح پژوهشی خانم دکتر مرضیه بیگم فقیر تحت عنوان " بررسی گرده شناسی جنس (Alchemilal) در ایران " تا پایان سال 1392 موافقت شد.
10 – با درخواست خانم دکتر معظم حسن پور مبنی بر کاهش زمان اجرای طرح پژوهشی " تاثیر انبارهای سرد و خشک با دمای خنک بر ماندگاری پس از برداشت گل شبو" از هیجده ماه به دوازده ماه موافقت گردید.
11 – با درخواست آقای دکتر بهمن میرزایی مبنی بر پرداخت حق التشویق برای ارائه مقاله مازاد از طرح پژوهشی " اثر مکمل کراتین بر استرس اکسایشی" در مجله ISI موافقت شد. در ضمن با توجه به استخراج مقاله مقاله ISI مازاد بر طرح، میزان دویست ساعت حق التشویق پرداخت گردد.
12 – با درخواست آقای دکتر محمد کلته مبنی برافزایش زمان اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان " شبیه سازی سه بعدی تولید آنتروپی جریان نانوسیال در کانال با سطح مقطع مربع" تا پایان شهریور سال 1393 موافقت شد.
13-با درخواست دانشکده تربیت بدنی (نامه شماره 102203مورخ 30/10/92) مبنی بر بر گزاری همایش دو روزه تحت عنوان "تغذیه ورزشی دیابت و حرکات اصلاحی "در اسفند ماه سال 1392 موافقت شد.


مورخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

مصوبات جلسه :
1- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکترعلی رفیعی تحت عنوان "بررسی تفاوت سرمایه اجتمایی در میان شهروندان نسل جدید و نسل قدیم شهر رشت " مطرح و با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت .
2- گزارش نهایی طرح پژوهشی آقای دکتر حسن کهنسال تحت عنوان " کتاب شناسی توصیفی گیلان از پایان صفویه تا پایان قاجاریه " مطرح شد ،با توجه به مقاله مستخرج از طرح، مورد تایید قرار گرفت.
3-بادرخواست چاپ کتاب" اصول طراحی مدارهای منطقی سیستمهای کامپیوتری "تدوین آقای دکتر شاه بهرامی موافقت شد .
4- با درخواست چاپ کتاب " بتن خود تراکم " تالیف آقای دکتر علی صدر ممتازی موافقت شد .
5- با درخواست چاپ کتاب " هیدروبیولوژی " تالیف آقای مهندس نصراله زاده موافقت شد.


مورخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۷

مصوبات جلسه :
1-با درخواست گروه گیلان شناسی برای برگزاری همایش ملی " گیلان در گستره تاریخ صفویه " موافقت به عمل آمد.
2-موضوع فرصت مطالعاتی سرکار خانم ژاله حساس خواه مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت


رکورد ۱ تا ۱۵ از ۲۷۱ صفحه  ۱  |  ۲  |  ۳  |  ۴  |  ۵  |  ۶  |  ۷  |  ۸  |  ۹  |  ۱۰  |  ...  $ >