صفحه اصلی        ورود اعضـاء        پژوهشگران        جستـجو   
 
 

 فهرست اسامی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه :

:: مشخصات   641 نفر از اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه در این سامانه ثبت شده است .

با توجه به نوع انتخاب ، اسامی 641 نفر از اعضاء به صورت زیر فهرست شده است .

رديف نام خانوادگی نام دانشکده گروه پست الکترونیک نمایش
  مقدم  عيسی  ادبيات و علوم انسانی  حقوق  issamoghaddam@yahoo.com
 آتشکاری  کاظم  فنی  مهندسی مکانيک  atashkar@guilan.ac.ir
 آتش‌بَرآب  حمیدرضا  ادبيات و علوم انسانی  زبان روسی  atashbarabh@yahoo.com
 آروند  پریسا  معماری و هنر  نقاشی  arvand.parisa@gmail.com
 آروند  مجيد  علوم پايه  شيمی  arvand@guilan.ac.ir
 آسرايی  اسدالله  علوم ریاضی  رياضی کاربردی  Asaraai@guilan.ac.ir
 آقا ربیع  آمنه  معماری و هنر  معماری  amena.agharabi@gmail.com
 آقا معالی  محمود رضا  علوم پايه  زيست شناسی  aghamaali@guilan.ac.ir
 آقابابايی  حسين  ادبيات و علوم انسانی  حقوق  hbabai2002@yahoo.com
10   آقاربیع  آمنه  معماری و هنر  معماری  
11   آقایی زاده گورابی  اسماعیل  ادبيات و علوم انسانی  جغرافيا  aghaeizadeh@guilan.ac.ir
12   آیاتی  زینب  دانشکده شرق گیلان  علوم مهندسی - شرق گیلان  zainab.ayati@guilan.ac.ir
13   ابراهيمی آتانی  شهاب‌الدين  علوم ریاضی  رياضی کاربردی  ebrahimi@guilan.ac.ir
14   ابراهیم نژاد شلمانی  میلاد  دانشکده شرق گیلان  مهندسی عمران  milad_ebrahimnejad@yahoo.com
15   ابراهیم پور ازبری  مصطفی  ادبيات و علوم انسانی  مديريت  guilan.st@gmail.com
16   ابراهیمی آتانی  رضا  فنی  مهندسی کامپيوتر  rebrahimi@guilan.ac.ir
17   ابراهیمی گسکرئی  رضا  علوم کشاورزی  خاک شناسی  rj_ebrahimi@yahoo.com,rezaebrahimi@guilan.ac.ir
18   ابوالقاسمی  عباس  ادبيات و علوم انسانی  روانشناسی  Abolghasemi1344@guilan.ac.ir
19   ابوالقاسمی  سيدعبدالحسين  علوم کشاورزی  علوم دامی  abolghasemi@guilan.ac.ir
20   احتشامی  سيد محمدرضا  علوم کشاورزی  زراعت و اصلاح نباتات  smrehteshami@guilan.ac.ir
21   احمدی  هادی  دانشکده شرق گیلان  علوم مهندسی - شرق گیلان  hadiahmadi@guilan.ac.ir
22   احمدی  حسن  معماری و هنر  شهرسازی  hamed@guilan.ac.ir
23   احمدی دستجردی  داود  علوم ریاضی  ریاضی محض  ahmadi@guilan.ac.ir
24   احمدی فر  حميدرضا  فنی  مهندسی کامپيوتر  ahmadifar@guilan.ac.ir
25   احمدی فومنی شاد  علی  علوم کشاورزی  علوم دامی  alishade2001@yahoo.com
 
 
معاونت پژوهشی و فنآوری دانشگاه گیلان