مـرکز کــار آفـرینـی | ارتبــاط با جامعـــه | تمـاس با مـــا |

عناوین اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1393

لیست مراکز رشد خوشه فناوری دانشگاه جامع علمی و کاربردی

فراخوان عمومی شناسایی جایزه بهره وری فردی APO

فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ( طرح های صنایع نوین) جهت تجاری سازی پروژه های مبتنی بر فناوری های نوین

عناوین اولویتهای تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای اردبیل در سال 1392

عناوین اولویتهای تحقیقاتی وزارت نیرو در سال 1392

فراخوان شرکت در برنامه پژوهشی جندی شاپور 1392

فراخوان اولویت های پژوهشی سازمان منطقه آزاد کیش

فراخوان شرکت دانش بنیان پایا توسعه شریف وابسته به مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف جهت تجهیز آزمایشگاههای دانشگاههای کشور

فراخوان مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه جهت برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی کوتاه مدت

فراخوان اولویت های پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

عناوین اولویت های پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثار گران اداره کل استان گیلان

آرشیو

Number of visitors:  27197